KHẢO SÁT TRỰC TUYẾN DDCI SỞ, BAN, NGÀNH VÀ ĐỊA PHƯƠNG DDCI {{Tinh_Ten}} {{NamDulieu_Ten}}

Đề nghị cung cấp số điện thoại và email đúng và có hiệu lực sử dụng để giúp đơn vị điều tra, khảo sát xác thực người đại diện trả lời.
Các phiếu điều tra sau khi được hoàn thành sẽ được lưu vào hệ thống. Tuy nhiên, chỉ những phiếu hợp lệ và có tính xác thực mới được chính thức đưa vào cơ sở dữ liệu phiếu khảo sát chính thức, và hệ thống tính điểm và xếp hạng DDCI.

Các hộ kinh doanh cá thể, cá nhân kinh doanh, HTX đăng ký tại cấp quận/huyện, tổ hợp tác lựa chọn trả lời các phiếu khảo sát DDCI cấp quận/huyện (đánh giá năng lực quản trị, điều hành kinh tế cấp quận/huyện).

Các doanh nghiệp hoặc HTX đăng ký tại cấp tỉnh lựa chọn trả lời phiếu khảo sát DDCI sở, ban, ngành (đánh giá năng lực quản trị, điều hành kinh tế cấp sở, ban, ngành).

Trong một số trường hợp, các hộ kinh doanh cá thể có thể lựa chọn tham gia đánh giá phiếu sở, ban, ngành trong trường hợp hộ kinh doanh đó thực sự đã thực hiện thủ tục hành chính với sở, ban, ngành hoặc thực sự có sự tương tác với sở, ban, ngành (ví dụ như qua cấp phép, thanh tra, kiểm tra…). Tương tự, những doanh nghiệp có nhiều tương tác với chính quyền cấp quận/huyện và hiểu biết về chính quyền cấp quận/huyện cũng có thể lựa chọn trả lời phiếu khảo sát DDCI cấp quận/huyện đối với quận/huyện mà mình có hiểu biết nhất hoặc nơi mình đăng ký kinh doanh, đặt trụ sở hoặc có hoạt động kinh doanh chính.

Đối với cuộc khảo sát năm DDCI năm nay, hộ kinh doanh, HTX, doanh nghiệp tham gia trả lời đánh giá về địa phương sẽ chỉ trả lời đối với một (01) phiếu khảo sát hay nói cách khác là chỉ đánh giá đối với 01 quận, huyện, thị xã hoặc thành phố. Như vậy, đề nghị chỉ lựa chọn quận, huyện, thị xã, thành phố nơi mà hộ kinh doanh, HTX hay doanh nghiệp của ông, bà đã đăng ký kinh doanh hoặc đặt địa điểm kinh doanh hoặc có hoạt động SXKD chủ yếu tại đó.

Để bắt đầu trả lời câu hỏi khảo sát, click vào mục dưới đây để lựa chọn quận, huyện, thị xã, thành phố mà ông, bà muốn đánh giá.

Để bắt đầu cuộc khảo sát, click vào mục dưới đây để lựa chọn mẫu phiếu điều tra đối với các lĩnh vực quản lý (lĩnh vực hành chính/ dịch vụ công) hoặc sở, ban, ngành mà doanh nghiệp/ HTX muốn đánh giá. Một mẫu phiếu sẽ đánh giá từ 1 đến 3 lĩnh vực quản lý hoặc sở, ban, ngành.

Một doanh nghiệp/HTX hoặc cơ sở SXKD có thể trả lời 1 hoặc nhiều mẫu phiếu khảo sát DDCI sở, ban, ngành, hay nói cách khác là có thể đánh giá về nhiều sở, ban, ngành khác nhau. Tuy nhiên, mỗi cuộc khảo sát DDCI đều có quy định giới hạn về số lương tối đa mẫu phiếu DDCI sở, ban, ngành mà một tài khoản khảo sát có thể lựa chọn để đánh giá.

Xin lưu ý rằng trong bất kỳ trường hợp nào, chỉ lựa chọn mẫu phiếu (MP) trong đó có những lĩnh vực quản lý hoặc có sở, ban, ngành mà doanh nghiệp/ HTX hoặc cơ sở SXKD của ông bà đã từng thực hiện các giao dịch về dịch vụ công, thủ tục hành chính liên quan, hoặc hoặc doanh nghiệp/ HTX, cơ sở SXKD của của ông bà có hiểu biết rõ về lĩnh vực quản lý hoặc sở, ban, ngành đó, đặc biệt là về phương diện quản trị, điều hành, quản lý kinh tế của sở, ban, ngành đó.

/ câu hỏi

{{head}}

  • {{r.Linhvuc_VT}}

KHẢO SÁT TRỰC TUYẾN DDCI CẤP HUYỆN, THÀNH PHỐ VÀ SỞ, BAN NGÀNH DDCI {{Tinh_Ten}} {{NamDulieu_Ten}}

(*)
{{g.Cautraloi_Ten}}
{{g.STT}}
{{c.Cauhoi_Ten}}
{{formtempm.NoidungTraloi}}

{{lr.Linhvuc_Ten}}

(*)
{{g.Cautraloi_Ten}}
{{g.STT}}
{{c.Cauhoi_Ten}}
{{formtempm.NoidungTraloi}}
Quý vị đã gửi thành công phiếu khảo sát! Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn.
Quý vị có thể TẢI XUỐNG và lưu phiếu khảo sát đã hoàn thành. Quý vị cũng có thể gửi phiếu khảo sát đã tải xuống cho chúng tôi theo địa chỉ email ghi tại hướng dẫn khảo sát.
Nếu quý vị mong muốn tiếp tục đánh giá tiếp một cơ quan, cơ sở, địa phương khác, đề nghị nhấn vào phím TIẾP TỤC KHẢO SÁT. Lưu ý về điều kiện là để phiếu khảo sát có hiệu lực, doanh nghiệp đã phải từng có tương tác qua việc tìm hiểu hoặc thực hiện thủ tục tại cơ quan, cơ sở, địa phương đó. Đơn vị tư vấn sẽ thực hiện các bước xác thực để đảm bảo nguyên tắc này.
Xin trân trọng cảm ơn quý vị!