BẢN ĐỒ DDCI TRỰC TUYẾN CỦA TỈNH
BẢN ĐỒ DDCI TRỰC TUYẾN CỦA TỈNH

Khảo sát DDCI An Giang 2020 hiện đã hoàn thành. Kết quả phân tích, xếp hạng đang được triển khai. Kết quả chấm điểm và xếp hạng các huyện, thị xã, thành phố và các sở, ban, ngành dự kiến được công bố vào cuối năm 2020. Kết quả và dữ liệu về DDCI của tỉnh có thể được chia sẻ trên trang web này sau khi UBND tỉnh phê duyệt và công bố kết quả.

Hồ Sơ DDCI Theo năm
Cảm nhận về môi trường kinh doanh tại tỉnh
  • Cảm nhận của khu vực hộ kinh doanh
  • Cảm nhận của khu vực doanh nghiệp/ HTX
DDCI Huyện, Thị, Thành phố
DDCI Sở, Ban, Ngành