Tài liệu & Báo cáo

Tài liệu & Báo cáo

Sort results by: Title | Date | Document type
Display by:

No. Document title Date Document type
1 Báo cáo Năng lực Cạnh tranh câp Sở, Ban Ngành và Địa phương (DDCI) An Giang 2020 14/06/2021 Báo cáo
2 Công văn 543/UBND-TH của UBND tỉnh công bố PCI và DDCI An Giang 2020 11/06/2021 Văn bản/Quy định
3 Kinh nghiệm Xây dựng Bộ Chỉ số DDCI 14/04/2020 Tài liệu Tham khảo
4 Giới thiệu về Chỉ số Năng lực Cạnh tranh cấp Sở, Ban, Ngành và Địa phương (DDCI) 02/01/2020 Tài liệu Tham khảo
5 Introduction about District and Department Competitiveness Index (DDCI) 01/01/2020 Tài liệu Tham khảo